Showing 1–12 of 14 results

Thịt Bò Úc Nhập Khẩu

Bắp bò Úc Đông Lạnh

140,000 

Thịt Bò Mỹ Nhập Khẩu

Bắp hoa bò Mỹ Heel Muscle USDA Choice

230,000 

Thịt Bò Úc Nhập Khẩu

Đùi cừu rút xương Lamb Leg Boneless

290,000 

Thịt Bò Mỹ Nhập Khẩu

Sườn bò Mỹ có Xương Short Rib Bonein

350,000 

Thịt Bò Mỹ Nhập Khẩu

Sườn bò Mỹ rút xương Boneless

690,000 

Thịt Bò Úc Nhập Khẩu

Thăn nội bò Úc Tenderloi

400,000 

Thịt Bò Mỹ Nhập Khẩu

Thịt ba chỉ bò mỹ Short Plate

135,000 

Thịt Bò Mỹ Nhập Khẩu

Thịt Dẻ Sườn Bò Mỹ Rib Finger

290,000 

Thịt Bò Úc Nhập Khẩu

Thịt đùi bò Úc gía sỉ

160,000 

Thịt Bò Úc Nhập Khẩu

Thịt Lõi cổ bò Úc Chuckterder

160,000 

Thịt Bò Mỹ Nhập Khẩu

Thịt Lõi nạc vai bò Mỹ Top Blade

255,000 

Thịt Bò Úc Nhập Khẩu

Thịt thăn ngoại bò Úc Striploi

200,000